บริการของทางบริษัท


 
งานตัด (Laser Cutting ,Shearing )

การตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์(Laser Cutting)
ทางบริษัทสามารถรองรับการตัดได้ดังนี้

เหล็ก                 ตั้งแต่ 0.5-20.0 มม.
สแตนเลส           ตั้งแต่ 0.5-12.0 มม.
อลูมิเนียม           ตั้งแต่ 0.5-6.0   มม.

การตัดชิ้นงานด้วยเครื่องกรรไกร(Shearing)
สามารถตัดโลหะได้ดังนี้

เหล็ก                 ตั้งแต่ 1.0-6.0 มม.
สแตนเลส           ตั้งแต่ 1.0-4.0 มม.

อลูมิเนียม           ตั้งแต่ 0.5-6.0 มม.

งานพับ (Bending)

ทางบริษัทรับพับงานโลหะตามแบบ ความหนาที่สามารถพับได้มีดังนี้

เหล็ก           0.5-6.0 มม.
สแตนเลส     0.5-6.0 มม.
อลูมิเนียม     0.5-6.0 มม.

คลิกเพื่อชมตัวอย่างงาน

 
 

 

 
งานเชื่อมประกอบ (Welding ,Assembly)

รับเชื่อมประกอบงานตามแบบ

คลิกเพื่อชมตัวอย่างงาน


สนใจสามารถโทรมาสอบถาม หรือส่งแบบมาได้ทั้งทางแฟกซ์ และทางอีเมลล์ค่ะ เมื่อได้รับแล้วจะรีบติดต่อกลับค่ะ